The Original Tae Kwon Do Pioneers

The original Tae Kwon Do Pioneers from the 1950s and 1960s. The following is a list of the notable original Tae Kwon Do [I.T.F.] Pioneering Masters and Instructors worldwide.

Korea:

General Choi Hong Hi, General Woo Jong Lim, Baek Joong Ki, Ko Jae Chun, Kim Suk Kyu, Kim Bong Sik, Hyun Jong Myung, Lee Sang Koo, Lee Ung Sam, Chang Tae Ik, Kim Syung Bok, Koo Pan Hong, Cha Ji Chul, Kim Gil Sung, Kim Keun Joong, Chin Duk Young, Park Yang Kyu, Choo Kyo Il, Chung Byung Gil, Kwak Byung Oh, Im Soon Ho, Kim Yong Soo, Cho Sang Min, Choi Yeh Bong, Kang Dong Won, Han Min Kyo, and others.

South-East Asia:

Nam Tae Hi, Han Cha Kyo, Kim Jong Chan, Kim Bok Man, Woo Jae Lim, Lee Byung Moo, Lee Jong Hyup, Lee Jong Chul, Yoon Young Koo, Choi Kwang Jo, Yang Yoo Yup, Lee Joon Jae, Bong Suk Keun, Sung Kwang Yong, and others.

Europe:

Hong Sung In, Lee Suk Hee, Rhee Ki Ha, Kwon Jae Hwa, Lee Yoo Sun, Kim Kwang Il, Cho Soo Seh, Park Sun Jae, and others.

South America:

Kim Han Chang, Choi Nam Sung, Chung Kwang Duk.

Canada:

Choi Chang Keun, Park Jong Soo.

U.S.A.:

Kang Suh Jong, Rhee Jhoon Ku, Kim In Mook, Kong Young Il, Chung Suk Jong, Lee Heang Ung, and others.